|

Jsou umělá sladidla škodlivá?

Úvod do diskuse o umělých sladidlech

Umělá sladidla jsou chemické látky používané k nahrazení cukru v potravinách a nápojích. Jsou často doporučována lidem, kteří se snaží snížit příjem kalorií a cukru z jejich stravy.

Existuje však řada názorů a studií, které naznačují, že umělá sladidla mohou mít negativní vliv na naše zdraví. Některé studie spojují jejich užívání s vyšším rizikem obezity, metabolického syndromu, diabetu typu 2 a dokonce i rakoviny.

Některá umělá sladidla, jako například aspartam, byla kritizována kvůli možnému spojení s nežádoucími účinky, jako jsou migrény, alergické reakce a problémy s zažíváním. Další výzkumy se zabývají vlivem těchto sladidel na hormonální rovnováhu a jejich potenciální negativní účinky na lidský metabolismus.

Je důležité si uvědomit, že vyhýbat se umělým sladidlům může být náročné, protože jsou široce rozšířené ve výrobcích, které jsou označeny jako „nízkokalorické“ nebo „bez cukru“. Pokud máte obavy o své zdraví, je vždy nejlepší se poradit s odborníkem nebo se zaměřit na přírodní alternativy, jako je med, javorový sirup nebo stevie.

Je třeba podotknout, že odpověď na otázku „jsou umělá sladidla škodlivá?“ se může lišit v závislosti na jednotlivcích a jejich zdravotním stavu. Je nezbytné vést vyvážený přístup k jídlu a dodržovat doporučení odborníků, aby se minimalizovaly případné rizika.

NEJLEPŠÍ DIETA V AKCI – více informací

Náhrady cukru se staly běžnou součástí mnoha nízkokalorických potravin a dietních nápojů, ale škodí vám umělá sladidla? V současné době je jejich používání přísně regulováno státními orgány a prodávat se smějí pouze ta, u nichž bylo prokázáno, že jejich konzumace je bezpečná. Zároveň přibývá důkazů, že umělá sladidla mohou mít vliv na mnoho aspektů našeho zdraví.

Umělá sladidla by neměla být zaměňována s výživnými sladidly, jako je sorbitol a xylitol, které se vyskytují v rostlinném světě. Syntetické náhražky cukru, jako jsou acesulfam-K, aspartam a sukralóza, jsou vyrobeny člověkem, a proto se nevstřebávají a nemetabolizují stejným způsobem jako mnohé jiné živiny.

Zde se zabýváme tím, co říká věda o umělých sladidlech a jejich účincích na lidské zdraví.

Co jsou umělá sladidla?

Umělá sladidla jsou sladidla, která obsahují málo kalorií nebo neobsahují žádné kalorie, ale mají vyšší intenzitu sladivosti na gram než sladidla s kaloriemi (např. stolní cukr, med nebo kukuřičné sirupy). Mohou být také označována jako nízkokalorická sladidla (NKS), nevýživná sladidla (NNS), náhražky cukru a sladidla s vysokou intenzitou.

Umělá sladidla jsou běžnou složkou mnoha potravin a nápojů, včetně mléčných výrobků, mražených dezertů, pečiva, cukrovinek, žvýkaček, snídaňových cereálií a konzervovaných potravin. Mnoho výrobků označených jako bez cukru nebo dietní obsahuje jednu nebo více náhražek cukru. Některá umělá sladidla se prodávají také samostatně jako univerzální sladidla.

V současné době existuje šest umělých sladidel schválených jako potravinářská aditiva americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA):

  • Acesulfam-K – například Sunett a Sweet One; 200krát sladší než cukr.
  • Aspartam – například Equal, NutraSweet a Sugar Twin; 200krát sladší než cukr.
  • Neotam – například Newtame; 7000-13000krát sladší než cukr.
  • Sacharin – například Sweet’N Low, Sweet Twin a Necta Sweet; 200-700krát sladší než cukr.
  • Sukralóza – například Splenda; 600krát sladší než cukr.
  • Advantame – žádná obchodní značka; 20 000krát sladší než cukr

Jak fungují umělá sladidla?

Úkolem umělých sladidel je oklamat náš mozek, aby věřil, že jíme cukr. Lidské bytosti jsou podmíněny tím, že vyhledávají a mají rádi sladká jídla, protože poskytují vysoké množství kalorií. Po tisíce let byly energeticky vydatné potraviny nezbytné pro přežití našeho druhu. K jejich rozpoznání si lidé vyvinuli receptory chuťových pohárků, které rozpoznávají sladkost. Umělá sladidla se na tyto receptory vážou a vytvářejí podobný pocit, jako když jíme cukr.

Naše tělo však není schopno náhražky cukru strávit. Při požití mají tyto sloučeniny tendenci projít naším trávicím systémem, aniž by se vstřebaly. Protože se však nejedná o podobné molekuly, jsou metabolizovány odlišně od sebe. Jak uvedli vědci z Frontiers in Nutrition upozorňují, že tyto vlastnosti mohou vysvětlovat, proč existuje tolik rozporuplných důkazů o jejich účincích na zdraví. Mnoho studií se zabývá umělými sladidly jako celkem, místo aby je testovalo jednotlivě.

Stále se také diskutuje o tom, jak náhražky cukru ovlivňují náš mozek. Vědci se obávají zejména toho, že umělá sladidla mohou zasahovat do částí mozku souvisejících s energetickým metabolismem a vnímáním chuti, což může vyvolávat chuť na cukr a problémy s regulací chuti k jídlu. Podle přehledu publikovaného v časopise Nutrients, důkazy ze studií fMRI jsou smíšené a k úplnému pochopení této problematiky je zapotřebí dalšího výzkumu.

Jaké jsou účinky umělých sladidel?

Podle Dr. Simona Steensona, odborníka na výživu z Britské nadace pro výživu, je obtížné přesně zjistit, jaký vliv mají umělá sladidla na naše zdraví. „Mnoho studií, které se zabývaly tím, zda umělá sladidla mají škodlivý vliv na naše zdraví, byly pozorovací studie, které nám nemohou říci, zda existuje vztah příčiny a následku,“ říká.

„Kolem účinků nízkokalorických a nekalorických sladidel na naše zdraví, včetně regulace hmotnosti a kontroly hladiny cukru v krvi, se objevily rozporuplné výsledky a vědecké polemiky. Dobře známo je, že nadbytek přidaného cukru našemu zdraví neprospívá, což vedlo k tomu, že se nízkokalorická a nekalorická sladidla používají k nahrazení části nebo celého cukru v potravinách a nápojích.“

Steenson vystudoval biochemii výživy na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii a poté 18 měsíců pracoval jako výzkumný pracovník v oddělení pro výzkum lidské výživy Rady pro lékařský výzkum v Cambridge. Poté se vrátil na akademickou půdu, aby na univerzitě v Surrey vystudoval doktorské studium v oboru nutriční vědy, které dokončil v září 2018. Steensonův doktorandský výzkum se zaměřoval na vliv fruktózového cukru na riziko kardiovaskulárních onemocnění, se zvláštním zaměřením na jeho vliv na metabolismus tuků v tenkém střevě.

Dr. Mitchell S V Elkind, profesor neurologie a epidemiologie na Columbia University Irving Medical Center, souhlasí. „Obecně se domníváme, že uměle slazené nápoje mohou být pro obézní lidi přínosem jako alternativa k nápojům slazeným cukrem, protože mohou pomoci snížit hmotnost,“ říká. „Přibývá však důkazů, že uměle slazené nápoje, a tedy pravděpodobně i samotná umělá sladidla, mohou zvyšovat riziko mrtvice, kardiovaskulárních onemocnění a dokonce i úmrtí.

Elkind je stálým profesorem neurologie a epidemiologie na Columbia University Irving Medical Center a vedoucím oddělení neurologie Clinical Outcomes Research and Population Sciences (Neuro CORPS) na neurologickém oddělení. Lékařský titul získal na Harvard Medical School a absolvoval stáž v oboru vnitřního lékařství v Brigham and Women’s Hospital a v oboru neurologie v Massachusetts General Hospital v Bostonu.
„Interpretace studií je ošemetná, protože ačkoli existují asociace, je těžké určit, zda jde o kauzální efekt. Mohlo by se stát, že lidé, kteří jsou již ohroženi mrtvicí a srdečními chorobami kvůli obezitě, cukrovce a dalším rizikovým faktorům, prostě častěji konzumují umělá sladidla v domnění, že jim tato sladidla pomohou, a ne že by sladidla byla příčinou jejich mrtvice nebo infarktu.
„Na druhou stranu existují důkazy o tom, že umělá sladidla mohou mít negativní vliv na metabolismus, zvyšovat touhu po konzumaci jiných vysoce kalorických potravin, paradoxně zvyšovat hmotnost a dokonce zvyšovat riziko cukrovky. Porota je tedy stále ještě rozhodnuta.“
Elkind také zdůrazňuje, že může existovat ještě jeden důvod, proč je obtížné určit účinky umělých sladidel na náš organismus. „Je to složitá otázka, protože existuje mnoho různých umělých sladidel a to, co může platit pro některá, nemusí platit pro jiná,“ upozorňuje.
Co tedy zatím víme?

Řízení hmotnosti

Náhražky cukru mohou být skvělým nástrojem pro snížení spotřeby cukru. Přibývá však důkazů, že nemusí být tak účinné pro dlouhodobou regulaci hmotnosti, jak se dříve předpokládalo.
Podle přehledu zveřejněného v časopise Nutrients většina výzkumů ukazuje, že používání umělých sladidel nemá tendenci zvyšovat naši oblibu sladkých potravin nebo nás nutit jíst více. Současně metaanalýza publikovaná v časopise Canadian Medical Association Journal uvádí, že běžná konzumace náhražek cukru nám nepomáhá zhubnout, a dokonce může vést k nárůstu hmotnosti a kardiometabolickým problémům.
Jak uvedli vědci z Endocrine Practice upozorňují, že mnohé z těchto studií byly špatně navrženy, takže je těžké vyvozovat závěry. Pozitivní je, že umělá sladidla mohou být přínosem pro ty, kteří bojují s nadměrnou konzumací cukru.

Zdraví střev

Vědci jsou stále více znepokojeni účinky umělých sladidel na zdraví našich střev. Jak je popsáno v Nutrients časopisu, mohou některé náhražky cukru u některých jedinců ovlivnit rozmanitost a složení „dobrých“ střevních bakterií. Podle dalšího článku v časopise Nutrients deníku, aspartam a acesulfam-K příliš neinteragují se střevní mikroflórou, ale sacharin a sukralóza mohou mít vliv.
A co víc, studie publikovaná v časopise International Journal of Molecular Sciences naznačuje, že náhražky cukru mohou narušit „komunikační systém“ mikrobů, který se nazývá quorum sensing (QS). QS má zásadní význam pro regulaci skupinového chování bakterií, které má pozitivní vliv na naše celkové zdraví. Aspartam, sukralóza a sacharin jsou umělá sladidla, která mohou tento důležitý komunikační kanál narušit. Další studie naznačuje, že umělá sladidla mohou poškodit sliznici střev nadměrnou aktivací receptoru sladké chuti T1R3. Receptory T1R3 se podílejí na zdravém metabolismu a náhražky cukru, jako je aspartam, sacharin, sukralóza a aspartam, mohou narušit jeho funkci.

Kardiovaskulární zdraví

Přibývá důkazů, že umělá sladidla mohou být škodlivá pro naše kardiovaskulární zdraví. Podle metaanalýzy zveřejněné v časopise Canadian Medical Association Journal, mohou zvyšovat riziko srdečních chorob a souvisejících onemocnění. V nedávné době studie poukazuje na aspartam, acesulfam-K a sukralózu jako na potenciálně nejškodlivější náhražky cukru.

Zdraví mozku

Umělá sladidla mohou mít také negativní vliv na zdraví našeho mozku, i když tento výzkum je zatím v počátcích. Studie z roku 2018 publikovaná v časopise Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. zjistil, že náhražky cukru mohou poškozovat poznávací schopnosti a části mozku zodpovědné za učení a paměť. Protože však byla studie provedena na potkanech, je těžké říci, zda ji lze převést na člověka.

Zdraví zubů

Podle Journal of Dental Education, mohou náhražky cukru snížit výskyt zubního kazu u dětí až o 60 %. Většina recenzovaných studií se však zaměřuje na účinek sorbitolu a xylitolu, které nespadají do kategorie umělých sladidel. Nicméně, studie ukazují, že sukralóza by mohla být prospěšná i pro zdraví zubů.

Jsou umělá sladidla bezpečná?

Podle FDA, všechna schválená umělá sladidla jsou při požití v rámci limitů bezpečná. Pokud jde o aspartam, FDA přezkoumala více než 100 studií a dospěla k závěru, že pro většinu lidí nepředstavuje žádné riziko. Lidé se vzácnou poruchou zvanou fenylketonurie by se mu však měli vyhnout. Aspartam obsahuje fenylalanin, který jedinci s fenylketonurií nejsou schopni správně metabolizovat.
Podobně FDA vyhodnotil více než 110 studií o sukralose a 90 studií o acesulfamu-K a považuje je za bezpečné pro konzumaci. Sacharin býval vnímán jako faktor vzniku rakoviny močového měchýře. V roce 2000, kdy se objevilo více kvalitních studií, byl však ze seznamu potenciálních karcinogenů vyřazen. Nyní FDA dospěl k závěru, že nepředstavuje žádné riziko.

Škodí vám umělá sladidla?

Umělá sladidla nepředstavují při požití přiměřeného množství žádné riziko pro naše zdraví. Přesto však stále nechápeme celý rozsah jejich účinků na náš organismus. Stále více důkazů naznačuje, že někteří jedinci mohou být více ohroženi gastrointestinálními a kardiometabolickými problémy, ale tyto poznatky jsou zatím v plenkách.
diety
Jsou umělá sladidla škodlivá?
Jaká jsou umělá sladidla?
Umělá sladidla jsou chemické látky, které slouží k nahrazení cukru při přípravě potravin a nápojů. Mezi nejznámější umělá sladidla patří aspartam, sukralóza, cyklamát, sacharin a acesulfam K.
Jsou umělá sladidla zdravotně nezávadná?
Většina umělých sladidel, která jsou povolená pro použití v potravinách, prošla přísným hodnocením bezpečnosti. Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovuje maximální přípustné denní dávky pro jednotlivá sladidla, aby se zamezilo jejich případně nežádoucím účinkům na lidské zdraví.
Avšak je důležité si uvědomit, že každý jedinec může mít individuální toleranci na umělá sladidla. Někteří lidé mohou zažít vedlejší účinky, jako jsou bolesti hlavy, zažívací obtíže nebo alergické reakce. Je proto vhodné vyhledat radu od lékaře nebo dietologa, pokud máte jakékoli obavy ohledně konzumace umělých sladidel.
Je lepší používat přirozená sladidla než umělá sladidla?
Přirozená sladidla, jako jsou stevia, med nebo ovoce, jsou považována za zdravější alternativu ke klasickému cukru. Mají nižší kalorickou hodnotu a často nezanechávají nepříjemný pocit na sliznici úst. Nicméně i přírodní sladidla je třeba konzumovat s mírou a je vhodné sledovat celkový příjem cukru ve stravě.
Na výběr sladidel by měl být individuální a zohledňovat specifické potřeby a zdravotní stav každého jednotlivce. Doporučuje se sledovat doporučení odborníků a postupovat podle svých vlastních preferencí a potřeb.
>> TIP: NEJLEPŠÍ DIETA <<
NEJLEPŠÍ DIETA
Popis obrázku
  • 96% spokojených zákazníků
  • Rychlá příprava
  • Výhodná cena
Podívejte se, jak dieta funguje:
Díky, že jste dočetli až sem. Doufám, že se článek aspoň trošku líbil a přečtete si i některé další články na našem webu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *